OTEC News

Odborné zprávy

Spolu s novinkami společnosti najdete řešení pro různé využití povrchových technologií - jednoduché stručné a praktické rady o odstraňování otřepů, broušení, vyhlazování a leštění.

11/2017: TLUMICÍ DISKY

ÚČINNÉ ODJEHLENÍ, ZAOBLENÍ HRAN A SPOLEHLIVÁ SEPARACE

Lisované díly mají v automobilovém průmyslu celou řadu využití a používají se například v tlumičích. Hlavním úkolem zpracování je odjehlení a zaoblení hran. Vzhledem k tloušťce součástí, která je menší než 0,5 mm, se vyskytují problémy s konečnou úpravou povrchu. Diskové odstředivé stroje řady CF od společnosti OTEC umožňují rychlé, naprosto spolehlivé a výkonné odjehlení a zaoblení hran citlivých lisovaných dílů. Může být 20x účinnější než konvenční vibrační zařízení.
vice...

10/2017: TVÁŘECÍ NÁSTROJE VE ŠPIČKOVÉ KVALITĚ

NÁSTROJE VE ŠPIČKOVÉ FORMĚ

V závislosti na procesu mohou vznikat velmi vysoké tlaky v kombinaci s vysokými kluznými rychlostmi. To znamená, že na tvářecí nástroje a zejména na jejich povrchy jsou kladeny velmi náročné požadavky. S obráběcími stroji OTEC mohou být nástroje zpracovány ekonomicky a v konzistentní kvalitě. Výsledkem je dokonale leštěný tvářecí nástroj se sníženým součinitelem tření a zvýšenou životností nástroje.
vice...

09/2017: NOVÁ ŘEŠENÍ OTEC PRO VÝROBU NÁSTROJŮ

AUTOMATICKÁ ÚČINNOST

Strojní zařízení od společnosti OTEC pomáhají zlepšovat výkonnost nástrojů a zvyšovat jejich kvalitu. Na společnost OTEC se spoléhají i firmy, které se specializují na přebrušování a přeostřování nástrojů. Ve výrobě se důraz vždy klade na různé faktory, například na úsporu nákladů, odolnost, produktivitu, kvalitu nebo ochranu proti korozi. Přesné a spolehlivě reprodukovatelné výsledky jsou zde zásadní. 
vice...

08/2017: POVRCHY NEJVYŠŠÍ KVALITY V LETECKÉM PRŮMYSLU

EXTRÉMNÍ PODMÍNKY VYŽADUJÍ PERFEKTNÍ VÝSLEDKY

Strojní technologie OTEC otevírá nové možnosti pro povrchovou úpravu komponentů v leteckém průmyslu a nabízí automatizované procesy pro dosažení vysoce kvalitních povrchů. Pro toto odvětví jsou vysoce kvalitní povrchy klíčové. Komponenty, které se v leteckém průmyslu používají, musí odolávat extrémním podmínkám prostředí.
vice...

07/2017: TĚLA NÁSTROJŮ 

PERFEKTNĚ ZBAVENÁ OTŘEPŮ A VYLEŠTĚNÁ

Při výrobě těl fréz vznikají dva hlavní úkoly pro povrchovou úpravu: odstraňování otřepů po frézování a leštění po kalení a broušení. Odstraňování otřepů a leštění těl fréz se obvykle provádí kartáčováním nebo tryskáním. Výsledky bývají různé a nepřesné. Se strojem Streamfinishing SF od OTEC lze z těl fréz perfektně odstranit otřepy a vyleštit je pro konzistentní a spolehlivý výsledek.
vice...

06/2017: NÁSTROJE NA VÝROBU ZÁVITŮ

ODJEHLOVÁNÍ, VYHLAZOVÁNÍ A ZAOBLOVÁNÍ NÁSTROJŮ NA VÝROBU ZÁVITŮ S TECHNOLOGIÍ PULSFINISH

Požadavky na povrchovou úpravu nástrojů na výrobu závitů se mohou zásadně lišit v závislosti na typu nástroje. Proto je nezbytný flexibilní proces, který se přizpůsobí každému rozměru i tvaru nástroje. Se zařízením pro proudové omílání, které je vybaveno technologií Pulsfinish (pulsní omílání) lze u nástrojů spolehlivě, rychle a hospodárně dosáhnout finální úpravy podle požadavků zákazníka. U této metody finální povrchové úpravy mohou být deformační síly sníženy přibližně o 60 %.
vice...

05/2017: STROJE NA UZAVÍRÁNÍ PLECHOVEK

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ FINÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHŮ S PERFEKTNÍMI VÝSLEDKY

Stroje na uzavírání plechovek se užívají po celém světě. Hlavní funkční plochou nástroje je tvářecí plocha nebo žlábek, jehož pomocí se spojí hrany plechovky a víka tak, že se vytvoří šev. Aby bylo zajištěno, že si nástroje budou zachovávat stále stejnou kvalitu, musí se tvářecí plochy pravidelně vyhlazovat.
vice...

03/2017: POVRCHOVÁ ÚPRAVA IMPLANTÁTŮ

VYSOKÝ LESK POVRCHU ZDRAVOTNICKÝCH IMPLANTÁTŮ

I ty nejkvalitnější implantáty mají pouze omezenou životnost. Jedním z hlavních faktorů záruky jejich životnosti je kvalita povrchové úpravy. Společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH rozšířila okruh aplikací automatizovaného broušení a leštění na zdravotnickou techniku. 
vice...