Středně velká vedoucí technologická firma

Omílací a lešticí systémy „Made in Germany“

Společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH byla založena v roce 1996 v badensko-württembergském Straubenhardtu blízko Pforzheimu. V uplynulých 24 letech se firma OTEC etablovala od počátečního výrobce lešticích strojů pro šperkařský a hodinářský průmysl do celosvětově působícího podniku. Ve svém hlavním sídle v Německu zaměstnává společnost OTEC na správní, vývojové a výrobní ploše kolem 8000 m² přibližně 130 zaměstnanců. Průběžným dalším rozvojem a rostoucím výkonem byly stále rozšiřovány oblasti použití a vyvinuta dokonalá souhra stroje a technologického prostředku, s čímž dnes úspěšně pracují tisíce zákazníků. V hospodářském roce 2016 realizoval podnik OTEC celkový obrat cca 24 mil. eur. Právě tak činí bezporuchový provoz a dlouhá životnost díky kvalitnímu zpracování strojů „Made in Germany“ odjehlování, broušení, hlazení a leštění atraktivním také pro mnoho mezinárodních zákazníků.

Otec Video

Please note our privacy policy.

Pionýrský podnik úspěšný již více než 15 let

Velký úspěch strojní techniky OTEC spočívá mimo jiné v revolučních metodách manuálních oblastí opracování. Společnost OTEC umožňuje dokonalé strojní zušlechtění povrchů s přesným výsledkem a stálejší kvalitou než při ručním opracování. Takto hladké povrchy, definovaná zaoblení a dokonalý lesk jsou dnes pro mnohé oblasti použití významnějším tématem než jindy. Mohou se snižovat třecí síly a tím šetřit energie nebo např. výrazně zvyšovat životnost nástrojů. Abychom splnili nejvyšší požadavky zákazníků, pracují zkušení odborníci v odbytu a vývoji společně na řešeních odpovídajících praxi. Zvláště v oblastech automobilového průmyslu, zdravotnické techniky nebo v nástrojárnách a také v odvětvích s lisovanými, soustruženými a frézovanými nebo keramickými a plastovými díly se v současnosti nelze obejít bez techniky s přesností na mikrometry.

Široce postavené výrobkové portfolio firmy OTEC přesvědčuje stále na celé čáře firemním heslem „Perfektní povrchy celosvětově“. Díky kvalitnímu zpracování jsou stroje „Made in Germany“ známé svým bezporuchovým provozem a dlouhou životností.

Stroje pro povrchovou úpravu společnosti OTEC vedou v současnosti k revoluci v mnoha odvětvích. Poprvé můžeme strojními metodami dosáhnout výsledků, které byly doposud možné pouze při manuálním opracování. Ve zdravotnické technice, farmacii, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu byly již výhody této nové techniky rozpoznány: Formovací a řezné nástroje dosahují díky opracování vlečným omíláním vyšší životnosti, zdravotnické implantáty mají z důvodu kvalitních povrchů ještě menší tření. Proto stroje OTEC také vstupují do automobilového průmyslu. Zde slouží k tomu, aby například ještě výrazněji snížily koeficienty tření u boků zubů, ozubených kol nebo vačkových hřídelí. Metodami OTEC se mohou také výrazněji zvýšit nosné podíly povrchů.

Spolehlivá technika, která nabízí maximální bezpečnost provozu, je ve většině oborů nezbytností. Proto je důležité, i když vzniká potřeba jednání, být okamžitě na místě s odborným personálem. Takto je mimořádným zájmem společnosti OTEC, aby vycházela vstříc přáním a nárokům také na mezinárodní úrovni. Proto je společnost OTEC se svou celosvětovou odbytovou sítí zahrnující více než 40 zastoupení všude rychle na místě a je stále spolehlivým partnerem. Kromě toho nabízí společnost OTEC kromě standardů, jako vlastní zřízená hotline, rovněž speciální servisní výkony nastavené pro zákazníka. Tato nabídka zahrnuje například dálkovou údržbu přes OTEC Teleservis nebo „Evropa 24/2“, nouzovou linku 24 h, která vám zaručuje absolutní bezpečnost procesu na jakémkoliv místě na světě.
„Perfektní povrchy celosvětově“ - to je naše poslání.