Impressum

OTEC Präzisionsfinish GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 24
75334 Straubenhardt-Conweiler
Germany

Tel: + 49 (0) 70 82 / 49 11 20
Fax:+ 49 (0) 70 82 / 49 11 29
E-mail: info(at)otec.de

Zastoupení:
jednatelé: Dipl.-Ing. (FH) Helmut Gegenheimer, Dipl.-ekonom (BA) Soran Jota

Zápis v rejstříku:
Zapsána v obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: Mannheim
Číslo rejstříku: HRB 504529 Mannheim

Daňové identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo podle §27a Zákona o dani z přidané hodnoty:
DIČ. Č. DE812635504

Disclaimer – právní pokyny
§ 1 omezení ručení
 Obsah těchto webových stránek byl vytvořen s maximální pečlivostí. Nabízející nepřebírá ovšem žádnou záruku za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých obsahů. Využití obsahů webových stránek probíhá na vlastní nebezpečí uživatele. Jmenovitě označené příspěvky zprostředkovávají názory příslušného autora a nemusí vyjadřovat názor nabízejícího. Pouhým použitím webových stránek nabízejícího nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a nabízejícím.

 § 2 Externí odkazy
 Tato webová stránka obsahuje propojení k webovým stránkách třetích osob ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů. Nabízející zkontroloval při prvním propojení externích odkazů cizí obsahy na to, zda nevzniká případné porušení práva. Momentálně nebylo zjevné žádné porušení práva. Nabízející nemá žádný vliv na aktuální a budoucí strukturu a na obsah propojených stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že si nabízející přivlastňuje obsah nacházející se pod odkazem. Nelze očekávat stálou kontrolu externích odkazů pro nabízejícího bez konkrétních upozornění na porušení práva. Při zjištění porušení práva budou ovšem externí odkazy tohoto druhu okamžitě smazány.

 § 3 Autorská práva a práva na ochranu výkonů
 Obsahy zveřejněné na této webové stránce podléhají německému autorskému právu a právu na ochranu výkonu. Každé německým autorským právem a právem na ochranu výkonů nepovolené zhodnocení vyžaduje předchozí písemný souhlas nabízejícího nebo příslušného majitele práva. To platí obzvláště pro rozmnožování, editování, překlad, ukládání, zpracování, příp. reprodukci obsahů v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsahy a práva třetích osob jsou přitom jako takové označeny. Nedovolené rozmnožování a reprodukce jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek nejsou povoleny a jsou trestné. Povoleno je pouze vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.

 Znázornění této webové stránky v cizích rámcích je přípustné pouze s písemným povolením.

 § 4 Zvláštní podmínky užívání
 Pokud se odchylují zvláštní podmínky pro jednotlivé užívání těchto webových stránek od výše uvedených paragrafů, potom je na to na příslušném místě výslovně upozorněno. V tomto případě platí v příslušném konkrétním případě zvláštní podmínky užívání.

Zdroj: Juraforum.de – Impressum Generator

 

Prohlášení k ochraně osobních údajů:

Ochrana osobních údajů
Následně bychom vás rádi informovali o našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde naleznete informace o získávání a používání osobních údajů při užívání naší webové stránky. Dodržujeme přitom v Německu platné právní předpisy na ochranu osobních údajů. Toto prohlášení můžete vyvolat kdykoliv na našich webových stránkách.

 Upozorňujeme vás výslovně na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) vykazuje bezpečnostní mezery a nemůže být chráněn před přístupem třetích osob.

 Použití kontaktních údajů našeho impressa k obchodní reklamě je výslovně nežádoucí, jedině že bychom předtím udělili naše písemné povolení nebo již existuje obchodní vztah. Nabízející a všechny osoby uvedené na těchto webových stránkách nesouhlasí tímto s jakýmkoliv komerčním použitím a předáváním svých osobních údajů.

Osobní údaje
 Naše webové stránky můžete navštívit bez uvedení osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách získávány osobní údaje (jako jméno, adresa nebo e-mail), provádí se to, pokud je to možné, na dobrovolném základě. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám bez vašeho výslovného souhlasu. Má-li být mezi vámi a námi založen, obsahově vytvořen nebo změněn smluvní vztah nebo u nás podáváte poptávku, získáváme a používáme vaše osobní údaje, pokud je to potřebné pro tento účel (uložená data). Získáváme, zpracováváme a využíváme osobní údaje, pokud je to potřebné, abychom vám umožnili uplatnění nároku na webovou nabídku (data pro užívání). Veškeré osobní údaje se ukládají pouze tak dlouho, jak je to potřebné pro uvedený účel (zpracování vaší poptávky) nebo provádění smlouvy. Přitom se dodržují daňové a obchodně právní lhůty pro uchovávání. Podle nařízení příslušných míst smíme v jednotlivých případech sdělovat informace o těchto datech (uložená data), pokud je to potřebné pro účely trestního stíhání, k odvrácení nebezpečí, splnění zákonných úkolů úřadů na ochranu ústavy nebo vojenské obranné služby nebo k prosazení práv duševního vlastnictví.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Facebook-Plugin („To se mi líbí“)
Tato webová stránka využívá připojení nabízejícího Facebook.com, které poskytuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 v USA. Uživatelé našich webových stránek, na kterých je instalován Facebook-Plugin (tlačítko „To se mi líbí“), se upozorňují na to, že připojením se vytváří spojení s facebookem, přičemž se provádí převedení na váš prohlížeč, přitom se objeví plugin na webové stránce.
 Dále se předává daty využití na server facebooku, jaké informace jsou obsaženy během vaší návštěvy na našich webových stránkách. To má pro uživatele přihlášeného na facebook za následek, že data využití jsou přiřazena vašemu osobnímu účtu na facebooku.
 Pokud jako přihlášený uživatel facebooku aktivně používáte připojení k facebooku (např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo využitím funkce komentáře), potom se tyto údaje přenesou na váš účet na facebooku a zveřejní. To lze obejít pouze předchozím odhlášením z vašeho účtu na facebooku.
 Další informace ohledně využívání údajů přes facebook zjistíte v ustanoveních právní ochrany osobních údajů na facebooku na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro webovou analytickou službu Google Analytics
 Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", Textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které vám umožňují analýzy používání webových stránek. Informace vytvořené přes cookie o vašem používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google ve Spojených státech amerických a zde se ukládají. Aktivovali jsme anonymitu IP. Na této webové stránce se vaše IP adresa ze strany Google proto v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se přenáší úplná IP adresa na server společnosti Google do USA a tam zkrátí. V pověření provozovatele této webové stránky Google tyto informace používá, aby se vyhodnotilo využívání webové stránky, aby se sestavily zprávy o aktivitách webové stránky a provedly se další služby vůči provozovateli spojené s užíváním webové stránky a internetu. IP adresa předaná z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete vytvořit přes cookie evidenci a údaje a zabránit využití údajů vztažených k webové stránce (včetně vaší IP adresy) a také zpracování těchto údajů ze strany Google tak, že stáhnete a nainstalujete připojení prohlížeče dostupné na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Google AdWords Conversion-Tracking“ ze strany Google Inc.
 Tuto webovou stránku používá „Google AdWords Conversion-Tracking“- funkce společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Google AdWords Conversion-Tracking používá tzv. „Cookies“, Textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které vám umožňují analýzy používání webových stránek, pokud kliknete na zobrazení Google. Cookies platí maximálně 90 dní. Osobní údaje se přitom neukládají. Pokud jsou platné cookies, může Google a my jako provozovatel webové stránky zjistit, že jste klikli na zobrazení a dostali se na určitou cílovou stránku (např. stránka potvrzení objednávky, přihlášení k odběru letáku). Tyto cookies nelze sledovat na více webových stránkách různými účastníky AdWords. Těmito cookie se vytvářejí v „Google AdWords“ konverzní statistiky. V těchto statistikách se eviduje počet uživatelů, kteří klikli na naše zobrazení. Vedle toho se počítá, kolik účastníků se dostalo k cílové stránce, která je opatřena znakem „Conversion-Tag“. Statistiky ovšem neobsahují žádné údaje, kterými můžete být identifikováni.
 Ukládání cookies na svém pevném disku můžete zabránit tak, že zvolíte ve svém nastavení prohlížeče "neakceptovat žádné cookies" (V MS Internet-Explorer pod "Vlastnosti > Možnosti internetu > Ochrana osobních údajů > Nastavení"; ve Firefox pod "Vlastnosti > Nastavení > Ochrana osobních údajů > cookies"); upozorňujeme ovšem na to, že v tomto případě nemůžete využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Využitím této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů získaných o vás ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu. Další informace o tom, jak používat údaje Google Conversion a také prohlášení o ochraně osobních údajů ze strany Google naleznete na: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/privacy/

Právo na informace
Máte kdykoliv právo informovat se bezplatně a okamžitě o údajích získaných k vaší osobě. Máte kdykoliv právo odvolat svůj souhlas s používáním vámi zadaných osobních údajů s účinností pro budoucnost. Pro sdělení informací se obraťte prosím na nabízejícího pod kontaktními údaji v impressu.