Výroba nástrojů

Kvalita lisovacích, formovacích a obráběcích nástrojů se může obráběním na strojích DF a SF firmy OTEC výrazně zvýšit. Definované zaoblení řezných hran zvyšuje mj. životnost obráběcích nástrojů zpravidla minimálně o faktor 3. Při metodě OTEC se řezné hrany nejen jednoduše zaoblují, nýbrž také výrazně vyhlazují. To vede k menšímu počtu vylomení a lepšímu odvodu třísek. Třecí síly u obrobků s povlaky PVD a DLC se mohou značně snížit krátkým procesem obrábění a výrazně se snižuje opotřebení. Při leštění formovacích nástrojů lze dosáhnout hodnoty 0,02 µm a výrazně zvýšit nosné podíly. Speciálními lešticími procesy se rozsáhle podchytí koroze u upínání nástrojů, takže není nutná po celé měsíce dodatečná ochrana proti korozi.

Frézy na tvrdokov, závitníky, výměnné destičky břitů a malé protahováky

Menší počet vylomení opracováním na zařízeních pro vlečné omílání nebo proudovou finální úpravu. Vlečná omílací zařízeníProudová omílací zařízení

Držáky nástrojů

Držáky nástrojů dostávají leštěním výrazné optické zhodnocení. Také se rozsáhle podchytí koroze na držáku.Vlečná omílací zařízení

Obrobky s PVD a DLC povlakováním

Odstranění kapiček značně sníží tření a výrazně snižuje opotřebení. Vlečná omílací zařízení

Obrábění lisovacích a formovacích nástrojů

Kvalita lisovacích a formovacích nástrojů se může obráběním metodou OTEC výrazně zvýšitVlečná omílací zařízeníProudová omílací zařízení

tvářecí nástroje

V závislosti na procesu mohou vznikat velmi vysoké tlaky v kombinaci s vysokými kluznými rychlostmi. To znamená, že na tvářecí nástroje a zejména na jejich povrchy jsou kladeny velmi náročné požadavky. S obráběcími stroji OTEC mohou být nástroje zpracovány ekonomicky a v konzistentní kvalitě. Výsledkem je dokonale leštěný tvářecí nástroj se sníženým součinitelem tření a zvýšenou životností nástroje.více<link cz produkty omilani proudove-omilaci-zarizeni vyrobni-rada-sf-automation more>Automatická řada SF

uzavírání plechovek

Stroje na uzavírání plechovek se užívají po celém světě. Hlavní funkční plochou nástroje je tvářecí plocha nebo žlábek, jehož pomocí se spojí hrany plechovky a víka tak, že se vytvoří šev. Aby bylo zajištěno, že si nástroje budou zachovávat stále stejnou kvalitu, musí se tvářecí plochy pravidelně vyhlazovat.více<link cz produkty omilani proudove-omilaci-zarizeni more>Proudová omílací zařízení

Klasické závitníky

Při výrobě závitníků vznikají při broušení mezi profilem závitu a drážkami otřepy. Broušení bez otřepů jednoduše není možné, takže náročná finální úprava je naprosto nezbytná.více<link cz produkty omilani proudove-omilaci-zarizeni more>Proudová omílací zařízení

TVÁŘECÍ ZÁVITNÍKY

Hlavním úkolem při obrábění tvářecích nástrojů je rovnoměrné vyhlazení celého povrchu nástroje. Hladký povrch nástrojů snižuje hromadění materiálu v drážkách nástroje a snižuje tření mezi nástrojem a materiálem, do kterého má být závit vytvořen. U této metody OTEC mohou být deformační síly sníženy přibližně o 60 %.víceProudová omílací zařízení

TĚLA NÁSTROJŮ

Při výrobě těl fréz vznikají dva hlavní úkoly pro povrchovou úpravu: odstraňování otřepů po frézování a leštění po kalení a broušení. Odstraňování otřepů a leštění těl fréz se obvykle provádí kartáčováním nebo tryskáním. Výsledky bývají různé a nepřesné. Se strojem Streamfinishing SF od OTEC lze z těl fréz perfektně odstranit otřepy a vyleštit je pro konzistentní a spolehlivý výsledek. více<link cz produkty omilani proudove-omilaci-zarizeni more>Proudová omílací zařízení