Zdravotnická a farmaceutická technika

Ušlechtilá ocel, titan nebo keramika – detailně přesná práce u všech materiálů

Společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH vyvinula po několikaleté práci speciální procesní parametry pro vlečné omílání a metodu diskové odstředivé síly, aby se umožnilo rychlé a hospodárné opracování povrchu v konstantně vysoké kvalitě. Úspěšně používáno renomovanými zákazníky na celém světě, kteří v krátkém čase přesně odjehlují, brousí, hladí nebo leští obrobky různého tvaru a hmotnosti. Nezáleží na tom, zda se jedná o protézy, implantáty nebo zdravotnické prostředky, společnost OTEC vám nabízí bezpečnost procesu a individuálně použitelné know-how.

KOLENNÍ KLOUBY

Perfektní povrchová úprava prodlužuje životnost implantátů. Kontaktní plochy kyčelních a kolenních implantátů musí být homogenní, přesné a velmi hladké. V zájmu dosažení tohoto cíle vyvinula společnost OTEC speciální postupy pro velkoobjemovou finální úpravu povrchů pomocí vlečného omílání.více<link cz produkty omilani vlecna-omilaci-zarizeni more>Vlečná omílací zařízení

SLUCHOVÉ POMŮCKY

Při výrobě sluchových pomůcek se vytváří drsný povrch, který nezajišťuje přesné dosednutí na určené místo a komfort potřebný pro vkládání do lidského ucha. Aby bylo dosaženo maximálního komfortu, musí mít tyto díly velmi hladký povrch. V diskových odstředivých zařízeních pro finální úpravu lze sluchové pomůcky v krátkém čase obrobit a vyhladit. Speciální konstrukce zařízení zajišťuje velmi kvalitní hladkou povrchovou úpravu při procesu, který je k materiálu šetrný. Choulostivé obrobky lze obrábět spolehlivě a bez obav z poškození. <link cz produkty omilani diskova-odstrediva-zarizeni vyrobni-rada-eco-maxi more>ECO Maxi

Kloubní náhrady, kostní šrouby, kostní destičky, apod.

I ty nejkvalitnější implantáty mají omezenou životnost. Jedním z hlavních faktorů záruky jejich životnosti je kvalita povrchové úpravy. Společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH rozšířila okruh aplikací automatizovaného broušení a leštění na zdravotnickou techniku. Při výrobě zdravotnických implantátů lze proto u povrchové úpravy dosáhnout zcela nového rozměru. Jako výsledek několikaletého úsilí vyvinula společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH speciální parametry pro finální úpravu povrchů pomocí vlečného omílání a metodou diskové odstředivé síly s cílem uspokojit speciální požadavky na výrobu implantátů. Díky tomu je možné zajistit rychlé a hospodárné opracování povrchu v konstantně vysoké kvalitě. Obrobky jakéhokoli tvaru a hmotnosti lze ve velmi krátkém čase odjehlovat, obrousit, vyhladit a vyleštit. To se provádí pomocí pohybu obrobků v abrazivních médiích specifického složení, přičemž samotné obrobky se v těchto přípravcích pohybují volně nebo jsou upnuty v otočném držáku.více<link cz produkty omilani diskova-odstrediva-zarizeni more>Disková odstředivá zařízení

TABLETOVACÍ NÁSTROJE

Lesk a účinné provedení finální úpravy povrchů lisovacích nástrojů. Velmi hladká kontaktní plocha je nezbytná pro snížení tření a tím i odporu, což v mnoha případech umožňuje mnohem efektivnější lisování. Dále to snižuje tendenci tablet přilnout k nástrojům, což přispívá k hladšímu průběhu tabletování. Konečným výsledkem je značná úspora nákladů pro farmaceutické společnosti. Tabletovací nástroje lze v plně automatickém procesu perfektně vyleštit.<link cz produkty omilani vlecna-omilaci-zarizeni vyrobni-rada-df-pharma more>Výrobní řada DF Pharma<link cz produkty omilani proudova-omilaci-zarizeni vyrobni-rada-sf-automation more>Automatická řada SF

Implantáty, zubní vrtáky, umělé zuby, rovnátka nebo části nástrojů

Disková odstředivá zařízení poskytují technologii pro odjehlování, hlazení
nebo leštění.
Disková odstředivá zařízení