Zdravotnická a farmaceutická technika

Ušlechtilá ocel, titan nebo keramika – detailně přesná práce u všech materiálů

Společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH vyvinula po několikaleté práci speciální procesní parametry pro vlečné omílání a metodu diskové odstředivé síly, aby se umožnilo rychlé a hospodárné opracování povrchu v konstantně vysoké kvalitě. Úspěšně používáno renomovanými zákazníky na celém světě, kteří v krátkém čase přesně odjehlují, brousí, hladí nebo leští obrobky různého tvaru a hmotnosti. Nezáleží na tom, zda se jedná o protézy, implantáty nebo zdravotnické prostředky, společnost OTEC vám nabízí bezpečnost procesu a individuálně použitelné know-how.

KOLENNÍ KLOUBY

Perfektní povrchová úprava prodlužuje životnost implantátů. Kontaktní plochy kyčelních a kolenních implantátů musí být homogenní, přesné a velmi hladké. V zájmu dosažení tohoto cíle vyvinula společnost OTEC speciální postupy pro velkoobjemovou finální úpravu povrchů pomocí vlečného omílání.více<link cz produkty omilani vlecna-omilaci-zarizeni more>Vlečná omílací zařízení

Kloubní náhrady, kostní šrouby, kostní destičky, apod.

I ty nejkvalitnější implantáty mají omezenou životnost. Jedním z hlavních faktorů záruky jejich životnosti je kvalita povrchové úpravy. Společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH rozšířila okruh aplikací automatizovaného broušení a leštění na zdravotnickou techniku. Při výrobě zdravotnických implantátů lze proto u povrchové úpravy dosáhnout zcela nového rozměru. Jako výsledek několikaletého úsilí vyvinula společnost OTEC Präzisionsfinish GmbH speciální parametry pro finální úpravu povrchů pomocí vlečného omílání a metodou diskové odstředivé síly s cílem uspokojit speciální požadavky na výrobu implantátů. Díky tomu je možné zajistit rychlé a hospodárné opracování povrchu v konstantně vysoké kvalitě. Obrobky jakéhokoli tvaru a hmotnosti lze ve velmi krátkém čase odjehlovat, obrousit, vyhladit a vyleštit. To se provádí pomocí pohybu obrobků v abrazivních médiích specifického složení, přičemž samotné obrobky se v těchto přípravcích pohybují volně nebo jsou upnuty v otočném držáku.více<link cz produkty omilani diskova-odstrediva-zarizeni more>Disková odstředivá zařízení

SLUCHOVÉ POMŮCKY

Při výrobě sluchových pomůcek se vytváří drsný povrch, který nezajišťuje přesné dosednutí na určené místo a komfort potřebný pro vkládání do lidského ucha. Aby bylo dosaženo maximálního komfortu, musí mít tyto díly velmi hladký povrch. V diskových odstředivých zařízeních pro finální úpravu lze sluchové pomůcky v krátkém čase obrobit a vyhladit. Speciální konstrukce zařízení zajišťuje velmi kvalitní hladkou povrchovou úpravu při procesu, který je k materiálu šetrný. Choulostivé obrobky lze obrábět spolehlivě a bez obav z poškození. <link cz produkty omilani diskova-odstrediva-zarizeni vyrobni-rada-eco-maxi more>ECO Maxi

TABLETOVACÍ NÁSTROJE

Lesk a účinné provedení finální úpravy povrchů lisovacích nástrojů. Velmi hladká kontaktní plocha je nezbytná pro snížení tření a tím i odporu, což v mnoha případech umožňuje mnohem efektivnější lisování. Dále to snižuje tendenci tablet přilnout k nástrojům, což přispívá k hladšímu průběhu tabletování. Konečným výsledkem je značná úspora nákladů pro farmaceutické společnosti. Tabletovací nástroje lze v plně automatickém procesu perfektně vyleštit.<link cz produkty omilani vlecna-omilaci-zarizeni vyrobni-rada-df-pharma more>Výrobní řada DF Pharma<link cz produkty omilani proudova-omilaci-zarizeni vyrobni-rada-sf-automation more>Automatická řada SF

Holenní a stehenní kosti, pánevní protézy a endoskopy

Obrobky se upínají a opracovávají pomocí speciálních držáků. Lze dosáhnout hodnoty Ra až 0,01 µm.Zařízení pro vlečné omílání

Implantáty, zubní vrtáky, umělé zuby, rovnátka nebo části nástrojů

Disková odstředivá zařízení poskytují technologii pro odjehlování, hlazení
nebo leštění.
Disková odstředivá zařízení