Efektivní možnosti opracování

které splní každé Vaše přání

Ani procesu opracování nejsou kladeny žádné meze. Nezávisle na materiálu se mohou povrchy individuálně opracovat díky inovativní technologii OTEC, speciálně s ohledem na pozdější oblasti použití a požadavky, které jsou kladeny na obrobek. Hlazení, leštění, zaoblování hran nebo odjehlování – s promyšlenou kombinací technologických prostředků a odpovídající strojní technologií docílíme přesně těch výsledků, které si přejete.

Přesná finální úprava

U této aplikace spočívá úkol většinou v upravení povrchu obrobku na určitou kvalitu.
více

leštění

Výsledek: dokonale zarovnaný povrch jako by byl leštěný ručně. Při minimálním úběru materiálu jsou metody jemného obrábění společnosti OTEC hospodárné, technicky mimořádně sofistikované a výnosné. 
více

VYHLAZENÍ

Společnost OTEC umí vytvořit výjimečně hladké povrchy pomocí procesu hromadného omílání. 
více

zaoblování

Zařízení pro vlečné omílání a proudová zařízení umožní docílit jednoduše a bezpečně zaoblení s přesností na mikrometry.
Pro zaoblování hran se nabízejí všechny metody omílání, avšak pomocí proudového omílání lze docílit absolutně nejkratšího procesního času, často jen několik sekund.
více

odjehlování

Platí, že se většina kovových obrobků se musí po výrobním procesu zbavit ostrých hran, třísek nebo otřepů. Termín „odjehlení“ se používá hlavně v kovoobráběcím průmyslu.
více