Odjehlení

Platí, že se většina kovových obrobků se musí po výrobním procesu zbavit ostrých hran, třísek nebo otřepů. Termín „odjehlení“ se používá hlavně v kovoobráběcím průmyslu.

Pro odjehlování drobných obroků se nejlépe hodí zařízení ECO a CF. Pro těžší a větší obrobky, které se nesmí vzájemně dotýkat a musí splňovat nejvyšší požadavky, se používají vlečná omílací zařízení nebo proudová zařízení.

Při odjehlování je mimořádně důležitý výběr správného omílacího materiálu (média). Otřep se nesmí v žádném případě přeložit, nýbrž se musí odbrousit. K tomu jsou potřebné velké zkušenosti a odborné znalosti. Na základě velmi dobře vybaveného technologického vývoje je firma OTEC optimálním partnerem pro definici potřebných technologických prostředků a zařízení.

perfect surfaces worldwide