Přesná finální úprava

Společnost OTEC má od svého založení cíl vymyslet nové způsoby omílání. Pomocí nově vyvinutých metod jako PULSFINISH je společnost OTEC schopna nahradit běžné metody, jako např. superfinišování. U této aplikace spočívá úkol většinou v upravení povrchu obrobku na určitou kvalitu (např. hodnoty Rpk   < 0,1 µm).

Zlepšená kvalita povrchu vede ke zvětšení styčné plochy, nižšímu tření a menšímu opotřebení u obrobků. Výhodou oproti běžné metodě superfinišování je, že společnost OTEC dosahuje svou metodou vysoce kvalitní finální povrch, současně odjehluje a je schopna zaoblit hrany dle požadavků zákazníka.