VYHLAZENÍ

Společnost OTEC umí vytvořit výjimečně hladké povrchy pomocí procesu hromadného omílání. Takové povrchy jsou dokonale vhodné pro ložiska, jelikož mají velmi vysoký podíl kontaktního povrchu, který výrazně snižuje obrušování a vznik hluku. V tomto procesu jsou výstupky) na povrchu sníženy na hodnotu Rpk < 0,1 µ a rýhy, které fungují jako olejové kapsy, jsou uchovány. Náš proces a výsledný povrch snižuje opotřebení, a tím zvyšuje životnost nástroje.

Zejména v automobilovém průmyslu je náš proces pulsního omílání používán proto, že prokázal, že se jedná o výjimečně úspornou metodu. Nízké náklady na jednotku, rychlá doba opracování a krátké časové cykly jsou klíčovými vlastnostmi patentovaného procesu pulsního omílání. Tvářecí nástroje jsou opracovávány zejména v našich jednotkách pro proudové a vlečné omílání, za účelem zvýšení jejich životnosti a výkonu. Náš patentovaný poháněný držák poskytuje velmi rychlé a jednotné omílání, s dosažením hodnot Ra až 0,01 µ. K typickému využití patří následující odvětví:

  • Motorové závody (např. pro vyhlazení a leštění ozubených kol, ventilů, vahadel, pístů, expanzních šroubů a vačkových hřídelí)
  • Automobilový průmysl (např. pro vyhlazení a leštění vačkových hřídelí, ozubených kol, pohonných jednotek a šnekových hřídelí)
  • Průmysl obrábění kovů (např. pro vyhlazení hřídelí pro vysoké rychlosti)
  • Tvářecí nástroje (pro vyhlazení a leštění tlakových a tvářecích povrchů)