Zaoblování hran

Zaoblování hran dělíme následovně:

Zaoblování řezných hran

Zde se jedná o stabilizaci řezné hrany. Ostrý břit má sklon obzvláště u křehkých materiálů (např. z tvrdokovu) k vylomení a rychlému opotřebení, především při vysokém zatížení. Již zaoblení řezné hrany na cca 15 µm způsobí značnou stabilizaci hrany a zajistí tak podstatně vyšší životnost a bezpečnost procesu. Zařízení pro vlečné omílání a proudová zařízení umožní docílit jednoduše a bezpečně zaoblení s přesností na mikrometry.

Zaoblování obrobků všeobecně

U tohoto procesu je hlavném cílem zajistit jeho vysokou spolehlivost. Zaoblená hrana je bez otřepů, nemá žádný sekundární otřep a je tak chráněná lépe proti opotřebení. Pro zaoblování hran se nabízejí všechny metody omílání, avšak pomocí proudového omílání lze docílit absolutně nejkratšího procesního času, často jen několik sekund.