• Jsou běžné procesy příliš zdrsňující?

    Šetrné elektroleštění made by OTEC.

Zařízení pro elektroleštění

Elektroleštění je elektrochemický úběrový postup u kovových obrobků pomocí vnějšího zdroje proudu. Používá se k vyhlazování a leštění povrchů. Při tom se kov odebírá anodicky v elektrolytu speciálně připraveném na materiál, čímž se značně snižuje drsnost povrchu. Výhody elektroleštění jsou kovově čistý povrch, neovlivněná základní struktura, zlepšená odolnost proti korozi a trvale se lesknoucí povrch.

Vlečná omílací zařízení

Obrobky se upínají do držáků a pohybují v brusném nebo lešticím médiu. Pro leštění, broušení a přesné zaoblování hran. více