Stroje pro procesy omílání

Omílání je proces k obrábění povrchu přednostně u kovových obrobků. Při leštění drobných obrobků se dávají obroky do jedné nádoby společně s brusnými nebo lešticími tělísky a kompaundem ředěným vodou. Oscilačním nebo rotačním pohybem procesní nádoby vzniká mezi obrobkem a leštícími médii relativní pohyb. Větší obrobky, které se nemohou zpracovávat výše uvedeným způsobem, se obrábějí ve strojích pro proudové nebo vlečné omílání. U těchto typů strojů se obrobky k procesu upínají jednotlivě. Díky rozsáhle vybavenému technologickému vývoji a nejmodernějším strojům a technologiím nalézá firma OTEC již téměř 20 let optimální řešení pro dokonalé finální obrábění povrchů. 

Disková odstředivá zařízení

Omílací procesy k opracování povrchu obrobků v sypkém materiálu. Jak za mokra, tak za sucha až 20krát efektivnější než tradiční vibrátory nebo bubnová zařízení.  více

Vlečná omílací zařízení

Obrobky se upínají do držáků a pohybují v brusném nebo lešticím médiu. Pro leštění, broušení a přesné zaoblování hran. více

Zařízení pro proudové omílání

Obrobky se pohybují v proudícím brusném či lešticím médiu (obrobky i nádoba se otáčejí). Nejkratší procesní časy, jednoduchá automatizace a integrace do sériové výroby - to platí o SF.  více

Žlabové vibrátory

Obrábění vnitřních ploch a nižší procesní časy než u běžných žlabových vibrátorů. více