• Vytvoříme vám proces.

    Obdržíte dokonale zdokumentovaný postup ke každému stroji.

Kompaundy

Kompaundy se při procesu za mokra přidávají do omílacích zařízení a zabezpečují během procesu obrábění čisté a lesklé obrobky bez koroze. U obrobků citlivých na náraz se vytváří pomocí kompaundu pěna,  která ochraňuje obrobky před poškozením, které může vnzikat v důsledku nárazu na procesní média.
Kompaundy firmy OTEC se vyznačují nejen optimálními výsledky při omílání, lze je také snadno oddělit v zařízení na čištění odpadní vody bez použití silných komplexních činidel.

Kompaundy pro pitnou vodu

U procesů probíhajících s využitím pitné vody z řadu se sloučenina přidává do vody v procentech odpovídajících průtoku vody. Použitá voda se pak odvádí do nádob na likvidaci nebo odchází přímo do odpadních vod a není již znovu použita.

Typ Oblast použití Popis Hodnota pH Dávkování
SC 3 Leštění za mokra Pro měkké slitiny, zjasňující efekt, vhodné jako přísada pro ocelová média a zirkonové kuličky 4,5 1-5%
SC 5* Jemné omílání, leštění za mokra Vysoká pěnivost**, zjasňující efekt, pro všechny ušlechtilé a neželezné kovy 6 3-5%
SC 13 Omílání za mokra, leštění za mokra Univerzální kompaund pro všechny železné a neželezné kovy, s ochranou proti korozi 8 1-5%
SC 21 Omílání za mokra, (vhodné zejména pro ultrafiltrační zařízení) Univerzální kompaund s velmi dobrou pěnivostí, zjasňující efekt, pro všechny kovy 7,5 1-5%
SC 23 Omílání za mokra Lze použít pro mikrofiltraci, dobrý čisticí účinek a ochrana proti korozi 9 1-5%
SC 25 Omílání za mokra, leštění za mokra Pro neželezné kovy (speciálně hliník), zjasňující efekt 5 1-5%

 

Kompaundy pro recirkulaci

V recirkulačních systémech s čisticími odstředivkami se musí používat vyšší koncentrace sloučeniny oproti procesům, při nichž se voda nepoužívá opakovaně. Kompaund se přidává během přípravy procesní vody. Za chodu systému se doplňuje pouze směs v odstředivce, aby se nahradila ztráta při odstraňování kalu. Recirkulační směsi produkují méně pěny a mají vyšší kapacitu odstraňování kontaminace ve srovnání se směsmi pro pitnou vodu.

Typ Oblast použití Popis Hodnota pH
SC 15 Speciálně pro oběhové vedení centrifugy Univerzální kompaund (speciálně pro železné kovy), s ochranou proti korozi, nízká pěnivost 9,5
SC 41 Omílání za mokra Univerzální kompaund s velmi dobrou přilnavostí oleje, s ochranou proti korozi, nízká pěnivost 9,1

 * = k dostání v různých koncentracích