Magnetický separační pás MSR

Separování pomocí systému magnetického pásu MSR firmy OTEC je dimenzováno tak, aby se spolehlivě oddělily feromagnetické obrobky a procesní média. Na rozdíl od běžných bubnových magnetů má systém MSR mnohem věší účinnou zónu a odděluje tak i ty nejmenší obrobky.

Pomocí sériově zapojeného odmagnetizování se obrobky automaticky odmagnetizují. Pro přizpůsobení procesu na separovaný obrobek se nastavují následující parametry:

  • Vzdálenost magnetu/směsi procesních médií a obrobků
  • Dopravní rychlost
  • Magnetický vynášecí pás
  • Odmagnetizování

Výhody uživatele:

  • Procesně bezpečná separace
  • Automatický průběh