Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám, že jste navštívili naše webové stránky a projevili tak zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. V těchto zásadách ochrany osobních údajů je nám potěšením vás informovat o konkrétních osobních údajích, které shromažďujeme během vaší návštěvy na našich webových stránkách, a o právech, která v tomto ohledu máte.
Podmínky uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů se uplatňují s využitím definic uvedených v článku 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Mezi ně patří vaše jméno, adresa, kontaktní údaje a e-mailová adresa.
Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Subjekt údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování.
Odpovědná osoba nebo „osoba odpovědná za zpracování“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, ústav nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1. Název a adresa odpovědné osoby

OTEC Präzisionsfinish GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 24
75334 Straubenhardt-Conweiler, Německo
Tel:     + 49 (0) 70 82 / 49 11 20
Fax:    + 49 (0) 70 82 / 49 11 29
Email:     info(at)otec.de
Zástupci odpovědné osoby jsou jednatelé Helmut Gegenheimer a Soran Jota.

2. Pověřenec pro ochranu sobních údajů

Na našeho pověřence se můžete obrátit prostřednictvím e-mailu na adrese datenschutz(at)otec.de nebo na naší poštovní adrese.

3. Zpracování osobních údajů

3.1. Návštěva našich webových stránek

3.1.1. Rozsah zpracování údajů

Když navštívíte naše webové stránky, váš prohlížeč předá z technických důvodů na náš webový server určité údaje. Mezi tyto údaje („serverové soubory protokolu“) patří:

 • IP adresa
 • Datum a čas požadavku
 • Časový posun v porovnání s greenwichským středním časem (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Operační systém a stav přístupu / kód HTTP
 • Množství přenášených údajů
 • Webové stránky, z nichž požadavek přišel („referrer URL“)
 • Prohlížeč, jazyk a verze softwaru prohlížeče

3.1.2. Účel zpracování údajů

Tyto údaje je nezbytné uchovávat v souborech protokolu v zájmu zajištění funkčnosti webových stránek. Pomáhají nám optimalizovat webové stránky a zajistit zabezpečení našich informačních systémů.

3.1.3. Právní základ zpracování

Tyto údaje shromažďujeme na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR za účelem zobrazení našich webových stránek a zajištění jejich zabezpečení.

3.1.4. Doba uložení

Informace jsou v souborech protokolu uchovávány pro bezpečnostní účely (např. k vyřešení zneužití nebo podvodného použití) po dobu nanejvýš sedmi dnů, a pak jsou vymazány. Údaje, které je nutné uchovávat déle pro účely dokumentace, nebudou vymazány až do končeného vyřešení daného incidentu.

3.1.5. Možnost podat námitku a požádat o výmaz

Z technických důvodů je pro zajištění fungování webových stránek absolutně nezbytné shromažďovat údaje pro účely poskytování stránek a uchovávat tyto údaje v souborech protokolu. Uživatel proto není oprávněn podat námitku.

3.2. Kontaktní formulář a email

3.2.1. Rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky obsahují kontaktní formulář, o jehož použití vás žádáme v rámci elektronické komunikace. Ve vstupním formuláři shromažďujeme tyto údaje: křestní jméno, příjemní, povolání, oddělení, společnost, ulice, P.O. box, PSČ, město, země, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, text zprávy, žádost o odpověď, zájem o hromadný workshop zaměřený na povrchové úpravy. Dále nás můžete kontaktovat na e-mailových adresách uvedených v kontaktních údajích našeho obchodního oddělení a servisu. V tomto případě budou uloženy osobní údaje přenesené společně s vaším e-mailem.

3.2.2. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů z kontaktního vstupního formuláře slouží výhradně k navázání kontaktu s vámi. V případě, že vás kontaktujeme e-mailem, máme také nutný a oprávněný zájem na zpracování údajů. Ostatní osobní údaje zpracovávané při odesílání se používají k tomu, aby nedocházelo ke zneužití kontaktního formuláře, a k zajištění zabezpečení našich informačních systémů.

3.2.3. Právní základ zpracování

Právním základem zpracování údajů přenášených z kontaktního formuláře nebo v e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pokud kontakt přes e-mail směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

3.2.4. Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřeba pro účel, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů zadaných do kontaktního formuláře a údajů zasílaných e-mailem se jedná o situaci, kdy skončila daná konverzace s uživatelem. Má se za to, že konverzace skončila, jakmile bude z okolností zřejmé, že daná záležitost byla vyřešena.

3.2.5. Možnost podat námitku a požádat o výmaz

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit. V takovém případě však konverzace nemůže pokračovat. Oznámení o zrušení souhlasu zašlete na adresu info(at)otec.de nebo na naši poštovní adresu. V takovém případě budou vymazány všechny osobní údaje uložené během kontaktu.

3.3. Žádosti uchazečů o zaměstnání

3.3.1. Rozsah zpracování údajů

Máte-li zájem pracovat pro naši společnost, můžete poslat žádost přes internet. Aktuální volné pozice jsou uvedeny pod položkou „Kariéra“ v nabídce. Můžete také zažádat proaktivně. Pokud žádost zašlete e-mailem, budeme zpracovat údaje, které nám pošlete, pro účely procesu zpracování žádosti. K vašim osobním údajům bude mít přístup personální oddělení a technické oddělení, pod které daná pozice spadá.

3.3.2. Účel zpracování údajů

Osobní údaje zpracováváme pro účely rozhodování, zda máme žadatele zaměstnat, a to zejména pro účely výběru vhodných kandidátů a řízení procesu žádostí o zaměstnání.

3.3.3. Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v rámci žádosti o zaměstnání je § 26 odst. 1 německého federálního zákona o ochraně údajů [Bundesdatenschutzgesetz – BDSG)-nová verze.

3.3.4. Doba uložení

Pokud žádost povede ke vzniku pracovního poměru, budeme tyto údaje zpracovávat za účelem formálního vzniku tohoto vztahu. Údaje budou poté zadány do našeho systému správy lidských zdrojů. Pokud žádost nepovede ke vzniku pracovního poměru, budou s přihlédnutím k tříměsíční zákonné lhůtě podle německého zákona o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG) údaje vymazány ihned po skončení procesu žádosti o zaměstnání s výjimkou situace, kdy žadatel udělí souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení GDPR s dlouhodobým uložením svých osobních údajů v zájmu zvážení dané osoby v případě nových nabídek zaměstnání.

3.3.5. Možnost podat námitku a požádat o výmaz

Na žádost si můžete nechat kdykoli aktualizovat nebo vymazat informace, které nám poskytnete. V takovém případě nám pošlete e-mail na adresu bewerbung(at)personal.otec.de. To neplatí, pokud jste podali žádost během probíhajícího výběrového řízení na konkrétní pozici v naší společnosti. V takovém případě budeme informace, které jste nám poskytli v souvislosti s danou pozicí, uchovávat až do konce zákonných lhůt (zejména § 15 AGG).

3.4. Soubory cookies

3.4.1. Rozsah zpracování údajů

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači během přístupu na naše webové stránky. Soubory cookies neškodí vašemu počítači a neobsahují malware, např. viry. Soubory cookies obsahují speciální sled znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při příštím přístupu na webové stránky. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby byl prohlížeč, ze kterého požadavky přichází, identifikovatelný i po odchodu na jinou webovou stránku. Tyto webové stránky využívají dočasné a trvalé soubory cookies.

 • a) Dočasné soubory cookies se automaticky vymažou, když prohlížeč zavřete. Obvyklým příkladem jsou relační soubory cookies, které ukládají ID relace, což umožňuje spojení různých požadavků vašeho prohlížeče se stejnou relací. Díky tomu lze váš počítač identifikovat, když se vrátíte na naše webové stránky. Relační soubory cookies se vymažou, když se odhlásíte nebo prohlížeč zavřete.
 • b) Trvalé soubory cookies se automaticky vymažou po uplynutí předepsané lhůty, která se může u jednotlivých souborů cookies lišit. Soubory cookies můžete kdykoli vymazat přes nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

3.4.2. Účel zpracování údajů

Soubory cookies můžeme používat k zatraktivnění našich webových stránek a zlepšení jejich uživatelské přívětivosti, zvýšení jejich kvality a zrychlení zpracování požadavků. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby byl prohlížeč, ze kterého požadavky přichází, identifikovatelný i po odchodu na jinou webovou stránku. Tyto prvky vyžadují, aby byl prohlížeč, ze kterého požadavky přichází, rozpoznán i po odchodu na jinou webovou stránku.

3.4.3. Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů s využitím takových souborů cookies tak, jak je technicky nezbytné, je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

3.4.4. Doba uložení

Relační soubory cookies se vymažou, když zavřete prohlížeč. Trvalé soubory cookies se automaticky vymažou po uplynutí předepsané lhůty.

3.4.5. Možnost podat námitku a požádat o výmaz

Jako uživatel máte naprostou kontrolu nad používáním souborů cookies. Změnou nastavení svého webového prohlížeče můžete zabránit ukládání souborů cookies nebo si je nechat automaticky mazat na konci relace. V takovém případě zvolte možnost „Nepřijímat soubory cookies“ v nastavení zabezpečení svého prohlížeče. V prohlížeči Microsoft Internet Explorer zvolte „Další > Možnosti internetu > Soukromí > Nastavení“; ve Firefoxu zvolte „Další > Nastavení > Soukromí > Soubory cookies“). Pokud používáte jiný prohlížeč, použijte nápovědu, kde naleznete pokyny, podle kterých zabráníte ukládání a vymažete soubory cookies. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci používat všechny funkce webových stránek.

3.5. Google Analytics

3.5.1. Rozsah zpracování údajů

Our website uses Google Analytics, a web analysis tool provided by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Google analyses your use of the website on our behalf. The service uses cookies for this purpose. For more information about what cookies are and how they can be deleted, please refer to the “Cookies” section above.
Google collects information about your use of this website (e.g. the pages you visit) and transfers it to a Google server in the USA. Here it is stored and analysed, before the results are provided to us in anonymised form.
This website uses Google Analytics with the extension “_anonymizeIp()”. This extension enables IP anonymization, meaning that Google shortens your IP address within member states of the European Union, or other countries who are signatories to the Agreement on the European Economic Area, before transferring it to the USA. Only in exceptional cases is the full IP address transferred to a Google server in the USA and shortened there.
For those exceptional cases in which personal data is transferred to the USA, Google adheres to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google is certified under the EU-US Privacy Shield, which provides a suitable level of protection for data transferred to Google in the USA.

3.5.2. Purpose of data processing

We use Google Analytics to analyse the use of our website and to continuously improve it. The generated statistics help us improve our website and make it more interesting for you as a user.

3.5.3. Lawful basis of processing

The processing of data for the aforementioned purposes using Google Analytics occurs on the basis of legitimate interest. The lawful basis is Article 6(1)(f) GDPR.

3.5.4. Duration of storage

Sessions and campaigns are ended after a certain period of time. Sessions end after 30 minutes of inactivity, while campaigns are ended after six months as standard. The maximum time limit for campaigns is two years.

3.5.5. Objection and removal options

Google does not combine the IP address transferred by your browser with other data. You can prevent the saving of cookies via the corresponding setting in your browser software, as described above in the “Cookies” section. You can also prevent data about your use of this website being sent to and processed by Google by downloading and installing the Google browser plugin available here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
If you wish to prevent Google Analytics from collecting your data when you visit our website on different devices (in particular mobile devices such as smartphones or tablets), you must opt out from this on every system used. Click here to install the opt-out cookie.
Please note that this opt-out cookie only prevents web analysis until you delete it. More information about Google Analytics is available in the Google Analytics Terms of Service, the data privacy and security principles of Google Analytics and the Google Privacy Policy.

3.6. Google AdWords

3.6.1. Rozsah zpracování údajů

Službu Google AdWords používáme k inzerování našich nabídek na externích webových stránkách. Tuto inzerci zajišťuje společnost Google přes reklamní server. Proto používáme soubory cookie služby Ad Server k zajištění měření určitých klíčových ukazatelé úspěchu, např. zobrazení reklam nebo kliknutí uživatelů. Pokud na naše webové stránky přistoupíte přes reklamu zajišťovanou společností Google, služba Google AdWords uloží na vašem počítači soubor cookie. Výše popisujeme, co soubory cookie jsou a jak je vymazat. Tyto soubory cookie umožňují společnosti Google rozpoznat váš prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky na webových stránkách zákazníka služby Adwords a pokud nevypršela platnost souboru cookie uloženého na jeho počítači, společnost Google a zákazník tak mohou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a skončil na této stránce. Každému zákazníkovi služby Adwords je přiřazen samostatný soubor cookie. Mimo webové stránky zákazníků služby Adwords nelze soubory cookie již dále sledovat. Sami neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné osobní údaje pro výše popsané reklamní prostředky. Společnost Google nám zpřístupňuje pouze statistické analýzy. Na základě těchto analýz můžeme zjistit, které reklamní prostředky jsou obzvláště efektivní. Nedostáváme žádné jiné údaje o výkonnosti reklamních prostředků. Zejména nemůžeme na základě těchto informací identifikovat uživatele. Podle marketingových nástrojů, které používáme, váš prohlížeč automaticky navazuje přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádnou kontrolu nad rozsahem a dalším zpracováním údajů shromážděných pomocí tohoto nástroje. Podle toho, co víme, dostává společnost Google formou integrace nástroje AdWords Conversion informace o tom, že jste přistoupili na příslušnou část naší internetové prezence nebo že jste klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste se zaregistrovali do služby Google, může společnost Google spojit návštěvu s vaším účtem. I pokud nejste zaregistrováni do služby Google nebo nejste přihlášeni, je možné, že se může poskytovatel dozvědět vaši IP adresu a uložit ji.

3.6.2. Účel zpracování údajů

Údaje z reklamních kampaní nám umožňují zhodnotit úspěšnost různých reklamních prostředků. V tomto ohledu je naším cílem zobrazit reklamu, která vás zajímá, zvýšit atraktivitu našich webových stránek a správně spočítat náklady na reklamu.

3.6.3. Právní základ zpracování

Zpracování údajů slouží našemu oprávněnému zájmu o strukturování naší inzerce tak, abychom zasáhli cílové publikum. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

3.6.4. Doba uložení

Platnost těchto souborů cookies obvykle vyprší po 30 dnech a jejich účelem není vás osobně identifikovat. Mezi ukazatele, které tento soubor cookies obvykle ukládá pro účely analýzy, patří jedinečné ID souboru cookies, počet impresí na umístění (četnost), nejnovější imprese (relevantní konverze po zobrazení) a informace o zrušení odběru (uvedení, že uživatel si již nepřeje být nadále kontaktován).

3.6.5. Možnost podat námitku a požádat o výmaz

Zapojení do tohoto procesu můžete zabránit různými způsoby: a) odpovídajícím nakonfigurováním nastavení softwaru vašeho prohlížeče, zejména zakázání souborů cookies třetích stran znamená, že nebudete dostávat žádné reklamy od externích poskytovatelů; informace o tom, jak nakonfigurovat svůj prohlížeč naleznete výše v části „Soubory cookies“; b) deaktivací souborů cookies sledujících konverzi nakonfigurováním svého prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookies z domény “www.googleadservices.com”, viz https://www.google.de/settings/ads; vezměte prosím na vědomí, že toto nastavení bude zrušeno, když vymažete své soubory cookies; c) deaktivací personalizovaných reklam od poskytovatelů, kteří jsou členy samoregulační asociace “About Ads”; viz http://www.aboutads.info/choices; vezměte prosím na vědomí, že toto nastavení bude zrušeno, když vymažete své soubory cookies; d) jejich trvalou deaktivací ve svém prohlížeči, ať už se jedná o Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome; k tomuto účely navštivte adresu http://www.google.com/settings/ads/plugin.
Více informací o ochraně osobních údajů u společnosti Google je k dispozici zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/de.html. Případně můžete navštívit webové stránky iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Společnost Google se podřídila programu štítu soukromí EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. Integrace služeb a obsahu třetích stran

Do našich webových stránek jsme integrovali externí služby a obsah. K tomu dochází na základě našeho oprávněného zájmu na provedení analýzy, optimalizace a hospodárné správy našich internetových nabídek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Když se používá tato služba nebo se zobrazí obsah třetí strany, dojde mezi vámi a příslušným poskytovatelem z technických důvodů k výměně komunikačních údajů, jako je datum, čas a IP adresa. Zejména se jedná o vaši IP adresu, která je nezbytná k zobrazení obsahu ve vašem prohlížeči. Poskytovatel příslušných služeb nebo obsahu může zpracovávat vaše údaje pro své vlastní účely. Protože nemáme žádnou kontrolu nad tím, jaké údaje shromažďují třetí strany a jak je zpracovávají, nemůžeme učinit žádná závazná prohlášení ohledně účelu a rozsahu takového zpracování. Více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování svých údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb a obsahu integrovaného do našich stránek, kteří nesou odpovědnost podle zákonů na ochranu osobních údajů. V následujícím výčtu jsou uvedeni externí poskytovatelé a obsah, který poskytují, a odkazy na jejich zásady ochrany osobních údajů, které obsahují další informace o zpracování údajů a možnostech vznesení námitky („vynětí“).

 • Mapy ze služby „Google Maps“ externího poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/  Vynětí: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Externí písma od společnosti Google, Google Fonts, externí dodavatel Google Inc., 1600 Amphi-theatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato webová písma se stahují na základě požadavku serveru, a to obvykle ze serveru společnosti Google, který se nachází na území USA. Během tohoto procesu budou informace o tom, které z našich webových stránek jste navštívili, přeneseny na server. Společnost Google taktéž uloží IP adresu prohlížeče na zařízení návštěvníka těchto webových stránek. Zásady ochrany osobních. Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy. Vynětí: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Videa z platformy „YouTube“ externího poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  Více informací o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/. O vynětí můžete zažádat na adrese https://www.google.com/settings/ads/.
  Platforma YouTube se podřídila programu štítu soukromí EU-U.S. Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
 • Do našich webových stránek jsou integrovány funkce sociální sítě Facebook. Tyto funkce nabízí společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Díky pluginům lze zobrazit interaktivní prvky či obsah (např. videa, grafiku či text) a tyto pluginy mohou být označeny logem Facebooku (bílé „f“ na modrém čtverci, výraz „To se mi líbí“ nebo symbol „palec nahoru“) nebo dodatkem „Facebook Social Plugin“. Výčet sociálních pluginů služby Facebook včetně jejich podoby si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
  Služba Facebook je certifikována podle dohody o štítu soukromí Privacy Shield, a proto zaručuje soulad s evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
  Pokud uživatel na těchto stránkách využije funkci, která obsahuje plugin tohoto druhu, vytvoří zařízení uživatele přímé spojení se servery služby Facebook. Obsah pluginu přenáší služba Facebook přímo na zařízení uživatele, čímž jej integruje do webových stránek. Na základě zpracovávaných údajů mohou být vytvořeny uživatelské profily o uživatelích. Proto nemáme kontrolu nad rozsahem údajů shromažďovaných službou Facebook přes tento plugin a informujeme uživatele o informacích, které máme k dispozici. Díky integraci pluginů dostává služba Facebook informace o tom, že uživatel přistoupil k některé z našich stránek. Pokud se uživatel přihlásil na Facebook, může si Facebook spojit návštěvu s účtem uživatele. Když nějakým způsobem pracujete s pluginy, např. klikněte na tlačítko To se mi líbí nebo zanecháte komentář, vaše zařízení tyto informace zašle přímo službě Facebook, kde budou tyto informace uloženy. I pokud uživatel není držitelem účtu ve službě Facebook, je možné, že se služba Facebook dozví jeho IP adresu a uloží ji. Podle služby Facebook jsou německé IP adresy ukládány pouze ve zkrácené formě. Informace o účelu a rozsahu shromažďování a dalším zpracování a používání údajů službu Facebook a o svých právech v tomto ohledu a možných nastaveních chránících soukromí uživatelů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů ve službě Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
  Pokud je uživatel držitelem účtu ve službě Facebook a nepřeje si, aby o něm služba Facebook přes tuto internetovou nabídku shromažďovala údaje a spojovala je s údaji o držiteli účtu uchovávanými službou Facebook, musí se před použitím našich webových stránek ze služby Facebook odhlásit a smazat své soubory cookie. Nastavení profilu ve službě Facebook nabízí další nastavení a možností vynětí z používání údajů pro reklamní účely: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

5.    Newsletter

5.1.1. Rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru newsletteru, který obsahuje aktuální informace o naší společnosti. Newslettery posíláme pouze se svolením uživatelů. V této souvislosti používáme postup s dvojitým potvrzením. Po přihlášení k odběru newsletteru obdržíte e-mail, v němž vás žádáme o potvrzení odběru. Tento postup používáme, abychom zajistili, že se nikdo nemůže přihlásit k odběru s využitím e-mailové adresy, která není jejich. Vedeme záznamy o přihlášení k odběru newsletteru za účelem dokumentování procesu přihlašování k odběru v souladu se zákonnými požadavky. Mezi ně patří datum, čas a IP adresa v době přihlášení k odběru. K přihlášení k odběru newsletteru potřebujete pouze e-mailovou adresu.

5.1.2. Účel zpracování údajů

Newslettery rozesíláme pro účely propagace, abychom tak stávající zákazníky informovali o našich produktech, nabídkách a akcích.

5.1.3. Příjemce zpracování údajů

Vaše údaje zpracovává naše marketingové oddělení, když se přihlásíte k odběru newsletteru. Naše newslettery rozesílá společnost iS-Fun Internet Services GmbH, Badhausweg 8, 76307 Karlsbad, která působí v roli externího zpracovatele podle zákonů na ochranu osobních údajů. Zpracování údajů probíhá v Německu. Ustanovení poskytovatele e-mailingové služby o ochraně osobních údajů si můžete zobrazit zde: (https://www.is-fun.de/impressum/)

5.1.4. Právní základ zpracování

Newslettery posíláme pouze se svolením uživatelů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

5.1.5. Doba uložení

Osobní údaje, které jste poskytli za účelem přihlášení k odběru newsletteru, ukládáme do doby, než svůj souhlas zrušíte.

5.1.6. Možnost podat námitku a požádat o výmaz

Pokud si již nepřejete dostávat náš newsletter, můžete se z odběru kdykoli odhlásit zrušením svého souhlasu. Odkaz na odhlášení z odběru je uveden na konci každého newsletteru. Když se z odběru odhlásíte, budou osobní údaje, které jste poskytli při přihlašování k odběru newsletteru, vymazány.

6. Zabezpečení údajů

Uplatňujeme technická, smluvní a organizační opatření k zajištění zabezpečení zpracování údajů v souladu s nejmodernějšími technologiemi. Proto zajišťujeme soulad s ustanoveními zákonů na ochranu osobních údajů, a to zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a zajišťujeme, aby byly údaje, které zpracováváme, chráněny před zničením, ztrátou, pozměněním a neoprávněným přístupem. Mezi tato bezpečnostní opatření patří šifrovaný přenos údajů mezi vaším prohlížečem a našimi servery. Vezměte prosím na vědomí, že šifrování SSL pro přenos přes internet je aktivní pouze v případě, že se na spodní liště nabídky okna vašeho prohlížeče objeví symbol zámku a adresa začíná .SSL (Secure Socket Layer) používá šifrovací technologii na ochranu přenosů údajů před nezákonným přístupem třetích stran. Pokud tato možnost není k dispozici, můžete se rozhodnout určité údaje přes internet neposílat. Všechny informace, které nám zašlete, jsou uchovávány a zpracovávány na našich serverech ve Spolkové republice Německo.

7. Předávání údajů třetím stranám a externí poskytvatelé

Údaje jsou předávány třetím stranám výhradně v rámci zákonných ustanovení. Údaje uživatelů předáváme pouze v případě, že je to nezbytné pro smluvní účely podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR nebo na základě oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR v rámci hospodárného a efektivního provozu našeho podnikání. Aby nám pomohly s provozem a údržbou našich webových stránek a informačních systémů, spoléháme se na systémy poskytovatelů, kteří se mohou dozvědět vaše osobní údaje v souvislosti s údržbou a servisem informačních systémů. K tomu dochází v rámci externího zpracování údajů podle zákonů na ochranu osobních údajů v souladu s čl. 28 nařízení GDPR. Proto jsme s poskytovateli služeb zavedli vhodná zákonná, technická a organizační opatření za účelem zajištění ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Vaše osobní údaje nejsou předávány do žádných třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

8. Vaše práva

Když zpracováváme osobní údaje, které poskytnete, jste „subjektem údajů“ ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a máte následující práva ve vztahu osobních údajů, které se vás týkají:

 • právo na přístup (čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

Co se týče žádostí o informace, které nejsou podány písemně, vezměte prosím na vědomí, že můžeme požadovat, abyste předložili důkaz, že jste tím, kým tvrdíte, že jste.

9. Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů změnit tak, aby odpovídaly případným změnám v legislativě nebo změnám služby či zpracování údajů. To se však týká pouze zásad zpracování údajů. Pokud je nezbytný souhlas uživatele nebo pokud části zásad ochrany osobních údajů obsahují ustanovení týkající se smluvního vztahu s uživateli, lze změny provést pouze se souhlasem uživatelů. Pravidelně se prosím seznamujte s obsahem zásad ochrany osobních údajů.

perfect surfaces worldwide