ADITIVNÍ VÝROBA

Inovativní řešení pro perfektní povrchovou úpravu

Žádný jiný výrobní proces nenabízí tolik svobody a flexibility při konstrukci a výrobě komponentů jako aditivní výroba. Během tohoto procesu se obrobky z kovu, plastu nebo kompozitních materiálů vyrábějí vrstvu po vrstvě. Aditivní výroba se rozvinula v nově nastupující metodu, která se úspěšně využívá nejen při konstrukci prototypů, ale i při sériové výrobě, což využívají výrobci v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Tato metoda umožňuje výrobu extrémně lehkých, avšak pevných komponentů, což je obzvláště výhodné, je-li nutné snížit hmotnost komponentů, například těch, které se používají v oblasti závodních sportů. Při této metodě se však vytvářejí poněkud drsnější povrchy, což představuje výzvu pro mnoho výrobců, kteří aditivní výrobu používají. Trh si proto žádá inovativní řešení pro perfektní povrchovou úpravu. Výrobní zařízení společnosti OTEC umožňují rychlé a efektivní vyhlazování obrobků, zaoblení hran a leštění: spolehlivý způsob, jak výrazně snížit drsnost povrchu. Po provedení příslušné úpravy dle požadavků na aplikaci je komponent optimálně připraven k následnému nátěru nebo jednoduše vyleštěn do vysokého lesku a připraven s finální povrchovou úpravou pro spotřebitele.

Sluchové pomůcky

Při výrobě sluchových pomůcek se vytváří drsný povrch, který nezajišťuje přesné dosednutí na určené místo a komfort potřebný pro vkládání do lidského ucha. Aby bylo dosaženo maximálního komfortu, musí mít tyto díly velmi hladký povrch. V diskových odstředivých zařízeních pro finální úpravu lze sluchové pomůcky v krátkém čase obrobit a vyhladit. Speciální konstrukce zařízení zajišťuje velmi kvalitní hladkou povrchovou úpravu při procesu, který je k materiálu šetrný. Choulostivé obrobky lze obrábět spolehlivě a bez obav z poškození.  Disková odstředivá zařízení

Dekorační prvky

Výrobní zařízení společnosti OTEC efektivně vyhladí a vyleští povrchy dekorativních prvků, například vnitřní vybavení vozidel, do vysokého lesku..Disková odstředivá zařízeníVlečná omílací zařízení

perfect surfaces worldwide