• Dodáváme unikátní stroje jako sériové výrobky.

  Proces a stroje musí být pro zákazníka vhodné. Sériová výroba realizovaná firmou OTEC.

 • Dokonalost ze všech stran.

  Výsledek je vždy perfektní: omílací zařízení vyráběná firmou OTEC.

 • Pokud něco nefunguje, jsme tu my, abychom okamžitě zasáhli.

  Prostoj u zákazníka nepřichází v úvahu: Zákaznický servis OTEC.

 • Zpracujeme Vám řešení procesu.

  Obdržíte dokonale zdokumentovaný proces ke každému stroji.

 • Umíme poskytnout specifická řešení pro zákazníka.

  Ať už se jedná o nový vývoj nebo modifikaci – nalezneme pro Vás to nejlepší řešení.

Přesná finální úprava

Společnost OTEC má od svého založení cíl vymyslet nové způsoby omílání. Pomocí nově vyvinutých metod jako PULSFINISH je společnost OTEC schopna nahradit běžné metody, jako např. superfinišování. U této aplikace spočívá úkol většinou v upravení povrchu obrobku na určitou kvalitu (např. hodnoty Rpk   < 0,1 µm).

Zlepšená kvalita povrchu vede ke zěvtšení styčné plochy, nižšímu tření a menšímu opotřebení u obrobků. Výhodou oproti běžné metodě superfinišování je, že společnost OTEC dosahuje svou metodou vysoce kvalitní finální povrch, současně odjehluje a je schopna zaoblit hrany dle požadavků zákazníka.

perfect surfaces worldwide