PROUDOVá OMÍLACÍ ZAřízení

Technologie SF, známá také jako proudové omílání, přináší inovativní, novou generaci omílacích strojů. V tomto procesu je obrobek uchycen v držáku a ponořen do rotující nádoby, která je naplněna brusným nebo lešticím médiem. Pohyb je vytvářen brusným nebo lešticím médiem, které plyne okolo obrobku a zároveň nezávislou rotací samotného obrobku. To umožňuje získání povrchů s hodnotami Ra 0,01 dokonce i s nejmenšími řeznými drážkami. Proces SF nabízí velmi krátké procesní časy, snadno se automatizuje a současně zajišťuje vysoce shodné a spolehlivé výsledky.

Rozdíly oproti jiným technologiím spočívají v obrovských silách zpracování, které stroj využívá. Materiál tak lze ubírat přesněji a rychleji než v případě jiných systémů povrchových úprav. Proudové omílání je navrženo speciálně pro situace, pro které doposud neexistovaly žádné uspokojivé postupy a zejména pro situace, kde je požadována nejvyšší kvalita povrchu i těch nejmenších geometrií. Splňuje požadavky široké řady úkolů dokončování od odjehlování a leštění do zrcadlového lesku po vyhlazování a leštění a také zaoblování hran řezných nástrojů.

Stroje pro proudové omílání jsou zvláště vhodné pro dokončování lisovacích, tvářecích a řezných nástrojů, pro dokončování součástí pro automobilový sektor a pro dosahování dokonalých povrchů pro letecký průmysl.

Jednotky pro proudové omílání lze volitelně vybavit technologií PULSFINISH (pulsní omílání). Princip nového procesu PULSFINISH se zakládá na přesně definovaném a prudce se měnícím relativním pohybu mezi médiem a obrobkem. Tento patentovaný pulsní pohon byl vyvinut pro potřeby automobilového sektoru a moderní výroby nástrojů. Proces PULSFINISH umožňuje konzistentní plnění extrémních požadavků velkosériové výroby v oblasti spolehlivosti procesu, rychlosti a kvality dokončení. Je například možné provést odjehlování, zaoblování a vyhlazování povrchů z Rpk 0,2 μm na Rpk 0,1 μm za méně než jednu minutu a v jedné fázi zpracování. Vše je dosaženo bez nepříznivého vlivu na kontury obrobku.

  • Plně automatický proces
  • Přesně naprogramované pohybové cykly
  • Lze integrovat do výrobní linky
  • Několik procesů v rámci jedné fáze zpracování

MANUÁLNÍ řada SF

Stroje pro proudové omílání volitelně vybavené pulsním omíláním pro ruční vkládání obrobků. Kromě jiných účelů jsou vhodné pro malosériovou výrobu a pro výrobní linky bez předem definovaných dob cyklů.více

Automatická řada SF

Stroje pro proudové omílání volitelně vybavené pulsním omíláním pro automatické vkládání obrobků. Kromě jiných účelů jsou vhodné pro výrobní linky s předem definovanými dobami cyklů. Připraveno na automatické vkládání nebo volitelně s integrovaným automatickým vkládáním.více

perfect surfaces worldwide