PROUDOVÉ OMÍLACÍ ZAŘÍZENÍ – Automatická řada SF

Automatická řada SF nabízí odjehlování, zaoblování a vyhlazování v rámci jedné fáze zpracování, za velmi krátkou dobu a bez poškození kontur obrobku. Pohyb po řízené dráze umožňuje intenzivnější opracování konkrétních oblastí obrobku. Vzhledem k obrovským silám zpracování nabízejí jednotky automatické řady SF rychlé a ekonomické dokončování a zaručují absolutně spolehlivé výsledky zpracování. Stroje z automatické řady SF lze volitelně vybavit pulsním omíláním. Protože se vkládání provádí automaticky, jsou stroje kromě jiného vhodné výrobní linky s předem definovanými dobami cyklů. V závislosti na profilu požadavku je možné stroje předem připravit pro automatické vkládání nebo je volitelně vybavit integrovaným automatickým vkládáním. Modulární konstrukce stroje znamená, že ho lze snadno přizpůsobit dobám cyklů. Automatické řady SF tak lze snadno začlenit do výrobních linek jako jejich nedílnou součást. Mezi typická použití automatické řady SF patří odjehlování, zaoblování, vyhlazování a leštění vačkových hřídelí a součástí se složitými geometriemi, například matrice pro řezání závitů a vstřikovače paliva.

 

  • Automatické vkládání obrobkuAutomatické vkládání a výměnu obrobků lze provádět roboticky nebo pomocí vkládacího systému.
  • Perfektní výsledky při finální úpravě povrchůZařízení řady SF umožňují několik fází zpracování, které se provádějí velmi rychle v jediné operaci. Například obrobek lze v jediné operaci postupně odjehlit, zaoblit jeho hrany, vyhladit a vyleštit. Sekvence pohybu při řízeném polohování umožňují, aby jednotlivé díly obrobku získaly perfektní finální povrchovou úpravu splňující vysoké nároky. Množství odstraňovaného materiálu lze tedy regulovat až na danou hodnotu μm.
  • Nejrychlejší finální úprava povrchůZnačná síla, která se při procesu zpracování používá, a vysoká rychlost proudění zajišťují extrémně rychlou a úspornou finální úpravu obrobků. Díky automatickému vkládání je výrobní řada SF Automation ideální pro zpracování velkých objemů a k začlenění do výrobní linky.
  • Řešení dle požadavků zákazníkaPočet a provedení držáků obrobků lze přizpůsobit požadavkům zákazníků tak, aby jim vyhovovaly. Podle vašich potřeb provedeme individuální úpravy nebo vyvineme řešení, které je v souladu s vašimi požadavky.

Ke stažení

Prospekt ke stažení na Váš počítač jako dokument PDF. K otevření potřebujete  Adobe Reader.

Prospekt

Výrobní řada SF (německy - 1091 KB)

Prospekt

Výrobní řada SF (německy - 1091 KB)

Testovat namísto slibovat

Nechte nás dokázat Vám kvalitu našich technologií. Rádi Vám dokážeme výkonnost technologií OTEC a výrobní řady SF. Obdržíte rozsáhlé poradenství s konceptem obrábění vytvořeným speciálně pro Vaši konkrétní aplikaci včetně seznamu správných brusných a lešticích médií. Nabízíme provedení testu finálního opracování Vašeho vzorku včetně protokolu dokumentujícího všechny klíčové parametry procesu.

perfect surfaces worldwide