• Co jsme spojili, musíme také opět rozdělit.

    Separační zařízení made by Otec.

Magnetický separační pás MSR

Separování pomocí systému magnetického pásu MSR firmy OTEC je dimenzováno tak, aby se spolehlivě oddělily feromagnetické obrobky a procesní média. Na rozdíl od běžných bubnových magnetů má systém MSR mnohem věší účinnou zónu a odděluje tak i ty nejmenší obrobky.

Pomocí sériově zapojeného odmagnetizování se obrobky automaticky odmagnetizují. Pro přizpůsobení procesu na separovaný obrobek se nastavují následující parametry:

  • Vzdálenost magnetu/směsi procesních médií a obrobků
  • Dopravní rychlost
  • Magnetický vynášecí pás
  • Odmagnetizování

Výhody uživatele:

  • Procesně bezpečná separace
  • Automatický průběh

perfect surfaces worldwide