• Co jsme spojili, musíme také opět rozdělit.

    Separační zařízení made by Otec.

Sítová separace SSR

Prosévací zařízení řady SSR jsou dimenzována speciálně pro nejvyšší bezpečnost separace s nejvyšším koeficientem oddělování. Tato zařízení se upravují speciálně pro potřeby zákazníka, které mohou vypadat např. takto:

  • Až 3 stupně propadu pro spolehlivé obracení obrobků (např. u plochých dílů), aby se zabránilo usazení procesního média
  • Oplachování a ofukování obrobků během separace
  • Povlak zabraňující lepivosti
  • Tyčové síto s přídavným přípravkem pro vyrovnání obrobků během separace
  • Síto dlouhé až 1200 mm

perfect surfaces worldwide