Przemysł lotniczy
Najbardziej wymagające powierzchnie

Elementy stosowane w przemyśle lotniczym muszą być odporne na ekstremalne warunki środowiskowe. Na przykład we współczesnych turbinach gazowych i samolotowych powszechne są temperatury spalania znacznie powyżej 1000 ° C. Stawia to bardzo surowe wymagania dotyczące zastosowanych powierzchni i materiałów, a także procesów produkcyjnych i wykończeniowych.

Złożone elementy dla przemysłu lotniczego są często wykończane ręcznie. Wadami tego są nie tylko wysokie koszty, ale przede wszystkim wahania wyników procesów wykończeniowych. Dzięki maszynom OTEC można uzyskać powtarzalne wyniki przy najlepszej jakości powierzchni w najkrótszym możliwym czasie przetwarzania.

ŁOPATKI TURBIN
Po ich wyprodukowaniu łopatki turbiny muszą zostać poddane obróbce wykańczającej, zanim będą mogły zostać użyte w samolocie lub do wytwarzania energii elektrycznej, ponieważ początkowa wartość szorstkości jest zbyt duża lub krawędzie są zbyt ostre. Pociąga to za sobą zarówno wygładzenie powierzchni, jak i zaokrąglenie krawędzi. W maszynach OTEC powierzchnia jest równomiernie wygładzana, zwykle do Ra <0,4 μm, a często do mniej niż Ra 0,25 μm. Tutaj szczególnie ważne jest, aby kształt ostrza nie został uszkodzony. Ponadto krawędzie wlotu i wylotu muszą być zaokrąglone do wcześniej określonego wymiaru. Czas procesu wynosi od 2 do 20 minut. W obrabiarce można jednocześnie zamocować kilka przedmiotów obrabianych, co zapewnia bardzo wysoką przepustowość.
Seria SF 

KOŁA ZĘBATE
W przypadku kół zębatych często chodzi o wygładzenie boków zębów lub zaokrąglenie wierzchołka zęba. Gotowe koła zębate mają znacznie niższe wartości tarcia.

Koła zębate wykończone w maszynach OTEC mają niższą wartość Rpk, a zatem mniejsze tarcie, co z kolei zwiększa efektywność energetyczną. Ponadto okresy wymiany oleju są dłuższe, ponieważ w oleju osadza się mniej ścieranego metalu.
SF Pulsfinish 

BLISKI
Wygładzanie powierzchni blisków w maszynach strumieniowych 
Polerki strumieniowe

perfect surfaces worldwide