Zaokrąglanie

Przy zaokrąglaniu krawędzi rozróżniamy: 

Zaokrąglanie krawędzi skrawających

Celem w tym procesie jest ujednolicenie krawędzi skrawających. W materiałach tak kruchych jak węglik ostra, nieregularna  krawędź ma tendencje do wykruszania się i szybkiego zużycia, zwłaszcza pod dużym obciążeniem. Zwykłe zaokrąglenie krawędzi skrawających o około 15 µm stabilizuje ją znacznie wydłużając życie narzędzia i jego wytrzymałość. Polerki planetarne i strumieniowe umożliwiają zaokrąglanie krawędzi skrawających we w pełni niezawodnych procesach z dokładnością zaokrąglenia mierzoną w  µm.

ogólne zaokrąglenie krawędzi

W tym przypadku celem jest powiększenie niezawodności procesu. Zaokrąglone krawędzie nie mają zadziorów ani ostrych krawędzi dzięki czemu wyroby są bardziej odporne na zużycie. Wszystkie procesy obróbki masowej umożliwiają zaokrąglanie krawędzi, ale obróbka strumieniowa daje pełną niezawodność i najkrótsze czasy procesów - często tylko kilkusekundowe.

Niewiążący wniosek o kontakt