Separacja magnetyczna MSR

Magnetyczny pas separacyjny MSR stworzony przez OTEC służy do oddzielania wyrobów ferromagnetycznych od wsadu ściernego. W odróżnieniu od konwencjonalnej beczkowej separacji magnetycznej, system MSR ma znacznie szerszy zakres pracy i dzięki temu może skutecznie oddzielać nawet najdrobniejsze wyroby.

Po oddzieleniu od ścierniwa wyroby są rozmagnesowywane na spodnim pasie transportowym. aby dostosować system do danego wyrobu możliwe są bezstopniowe regulacje następujących parametrów:

  • Odległość pomiędzy pasem a mieszaniną wyrobów i wsadu
  • Prędkość przesuwania się pasa
  • Separacyjny pas magnetyczny
  • Demagnetyzacja

korzyści dla użytkownika:

  • Skuteczna separacja
  • Automatyczne działanie

Niewiążący wniosek o kontakt